Jubilæmuskonto

Jubilæumskontoen igennem årene

I forbindelse med Højby S&G’s 125 års jubilæum blev der oprettet en jubilæumskonto, hvis formål er at påskønne medlemmers daglige virke.

Påskønnelsen sker ved overrækkelsen af et kontantbeløb i forbindelse med hovedforeningens årlige ordinære generalforsamling.

Under opdatering, enkelte mangler: