Etiske Retningslinier

Etiske retningslinier / Børneattester

Folketinget har den 16. juni 2005 vedtaget en ny lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af leder og instruktører i idrætsforeninger.

Loven betyder, at alle idrætsforeninger fra 1. juli 2005 skal indhente en børne-attest, før man ansætter trænere, instruktører og holdledere, som skal have direkte og vedvarende kontakt med børn under 15 år.

Loven er lavet med henblik på, at det er voksne, der har med børn under 15 år at gøre, men Højby Skytte & Gymnastikforening har valgt at lave attester på alle, også bestyrelsesmedlemmer og ansatte i hallen. Vi mener, at det er vigtigt at sende det signal – at hos hos er alle blevet checket.

Højby Skytte & Gymnastikforening har udformet et regelsæt for, hvorledes foreningens samarbejdspartnere (ledere / trænere) forventes at agere. når man repræsenterer foreningen.

Etiske retningslinier i Højby S&G.

Hovedbestyrelsen i Højby S&G har i august 2010 vedtaget et sæt etiske retningslinier, som skal gælde for alle foreningens samarbejdspartnere, herunder ledere og trænere.
Ud over generelle regler indeholder hele regelsættet også mere specifikke områder så som:

  • Etik, moral og fair play
  • Doping
  • Leveregler
  • Seksuelle krænkelser
  • Behandling af børneattester

De etiske retningslinier kan læses ved trykke her

Børneattest

Som det fremgår af de etiske retningslinier, skal alle samarbejdspartnere i Højby S&G have en godkendt børneattest.

Rekvirering af Rigspolitiets Børneattest kan ske ved at trykke her